Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODS WIJSHEID,

IN DE

WERKEN der NATUER'.

"NX^at ftervling is bekwaem, om in Gods groote Werken De Wijsheid, in haer kragt', behoorlijk optcmerken? Wie fchetst die Eigenfchap der Godheid in gedicht? Wie ftaert op zulk een' glans met onverdraeid gezigt? 't Ontbrak' de fchooefte Kunft' hier aen vereischte kragten, Al hadd' zij gouden inkt en Cherubijnenfchachten. Zelfs 't eeuwigjuichend koor van 't Serafijnendom Staet, daer 't zijn' lofgalm zingt, voor 's Heeren Wijsheid ftom! 't Is nogthans ons vergund, om door aenhoudend poogen, Met ware eerbiedigheid en ftecdsöplettende oogen, De Wijsheid, in Gods Werk, gcdeeltlijk nacrtegaen. Hef dus, ö Zangeres! die fchoone Dichtftof aen.

A Geen

Sluiten