Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 VADERLANDSCHE

Door 's Hemels hulp, verdelgen kon! Zijn taal ontvonke uw braave zielen!

Hij fpreeke u uit zijn grafzerk aan, En doe den ouden moed herkeven,

Opdat, als toen, der Britten waan

Voor Batoos watervolk mag beeven!

J3oorluchte Vrienden en rechtaarte Vaderlanders!

Die zo veel blijken gaaft van nooitbezweeken trouw: 'tHcerschzuchtig Engeland zwicht voor onze Oorlogfianders

En laat de zege aan ons, ten fteun van 't Staatsgebouw. Gods Ahnagt ftreed aan 't hoofd van Hollands waterfchaaren:

Zij fterkte uw kloek beleid en gaf ons moed en kracht. Nog eens: de vijand vlugt op de onvcrheerde baaren,

En laat de fpiegels zien van heel zijn oorlogsmagt.

Gij zaagt den Houten Brit met veertig zwaare kielen

Opdaagen voor uw oog (*), en hieldt onwrikbaar ftand,

Dan,

'(*) Beftaande de Staatfche Vloot uit niet meer dan 30 Schepen, meest onder de 28 Stukken. Zie c. 2randt Leven van. de ruiter bladz. 26.

Sluiten