is toegevoegd aan uw favorieten.

'sWerelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen. Van den zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*o8 M-ANT0N1US EN CLEOPATRA.

Het kromt zich in een bocht, en fchiet ten leften toe, En ftraalt haer in den arm, en niemand weet 'er hoe. Het gift doet zynen 1 op door onbekende wegen,' En 't komt gelyk e&n flaep haer om het brein gezegen: Sy trilt, zy zuizebold, en in een kotten ftond, Soo vloog haer met een zucht het leven uit de mond, Maer hoe de Vrouwe ftierf en konde niemand weten, Sy was maer aen den arm als van een vluo gebeten; Men vond aen al het lyf een gaef en effen vel, Men vond een plexken rood , en anders geen gezwel Sy lag daar als een beeld, haer leden niet geboogen, Haer lippen niet verrukt, haar oogen onbewoogen, Alleen haer rykc Kroon, met diamand geciert, Die was, als zy verfchiet, een weinig om gezwiert* En t'wyl dat Iras poogt haer Kroone wat te rechten, Soo komen op de zaal een deel gezwinde knechten, Door Csefar af geftiert, die zien den handel aen, Maar 't is 'er al bekaeit het fpechjen is gedaan. De nette Charmiön, een van de Kamer Maegden, Die beft van over lang de Koningin behaegden, Die lag alree geftrekt, bevangen van de dood, En was met haer gereift naer Charons zwarte bood. En t'wyl dat Iras fpreekt met Caïfars Afgezanten, En zich noch bezig houd ontrent de diamanten, Vernam men dat de Maagd ter aerden neder viel, En liet ook op de zael een lichaem zonder ziel. Maer hoe dat deze twee zyn aan haer dood gekomen, En heeft geen levend' menfch tot heden oit vernomen ? Doch hoe het wezen mag, zy waren aan de Vrou Verzegelt met den geeft, en tot het graf getrou. Cleopatra gezint haer aen den dood te geven, Die had aen Csefar zelfs een korten brief gefchreven, En had daer by verzocht dat zy met haren Vriend, Mocht van een eenig graf te zamen zyn gedient.

En

* De hoog Geleerde en wyd beroemde Heer JOH. van BEVER. WYK; in zyn Itled Medicina Vetrum, Cap : 2. I. onlanas uit gegaan , heeft op deze eigen gelegentheid wel aan gemerkt' dat Cleopatra van de adde* geileken, als van een diepen flaap overvallen ïynde, geheel oaocvoeiyk zasbtjsns Is geftorver»