Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan HET

TAAL- en DICHTLIEVEND

G ENOOTS CH AP,

ONDER DE SPREUK: STUDIUM SCIENTIARUM GENITRIX;

BIJ HET ONT VANGEN iVAN DEN

ZILVEREN EERPENNING.

Of DEN XIX. VAN OQGSTMJJND I784.

LIERZANG.

JVÏ°gt,— 6, mDgt dan mijn zwakke hand Ook nog, beroemde Rei! in 't heilig Lauwerland, Deez loovren plukken! — Hoe grootsch is, Dichters! eedie Stoet! Voor mij die fchittrende eer! — hoe kan ze mij verrukken In dank oren gloed! — 't Is edel — roemrijk, te overwinnen; Maar, flxeelt het .ninder hart en zinnen,

Ter zege heengetheld, Ook dan, als zich de laurenrneien Om 's Overwinren fchedels vleien, Te deelen in eene eer, ten Zaugprijs nooit gefield!

Heeft

Sluiten