Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ONMONDIGE EZEL. 27 * * *

Hy, wien natuur niet heeft met heblykheid begaafd, Om in het diepfte van de zaaken in tc dringen,

Waarnaar hy ftreeft, zal, hoe hy wroet, en werkt, en flaaft, Of hoe zyn meesters hem tot leering mogen dwingen, Toch nimmer flaagen: 't geen hiervan Pythagoras (♦) Ons als een les heeft nagelaten, Zal weinig aan den leerling baaten, Dingt hy naar iets, waartoe hy niet gefchapen was.

(*) Pythagoras beweerde , dat men door vljt , en aanhoudendheid zich gewennen kon Je alles te keren, wat te heren is.

EEN

Sluiten