Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3i)

over het misbruik der Kina en Spaanfche Vliegen, als meede het zetten der Kopglaazen, welke twee laatstgenoemden overlang nog van doodelyke gevolgen zyn geweest binnen de zes uuren tyds ; dog om deezen Brief niet verder uit te breiden, daar het anders beter naar een Boekdeel zoude gelyken, zal ik hier meede eindigen, hoewel bekennen moet dat UEd. brief van ftyl deftig is, en denzelven fraaiheid by zet, dog zonder nut; moogelyk is myne eenvoudigheid, het zegel der waarheid: Zie Boerhaven. Indien UEd. of een ander, wie het zyn mag , mogt denken zich beleedigd te zien in deezen brief, zal ik my ten hoogften vereerd vinden die geene aan myn huis af te wagten, op dat wy malkanderen mogen leeren tot nut van elendige Lyders, waar altyd toe ger' reed zal zyn, die zig teekent

MYN HEER en VRIEND,

U.E.D. W. Dienaar

PIETER LENZIUS Senior.

Harlingen den 20 February 1787.

Sluiten