is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo VERZAMELING van STUKKEN*

Hage van die kraamen , die op de HaagfcJie Mankten buiten des Graaffelyksheyts grond gefield werden , en kan insgelyks by die van den Hage geen argument gemaackt werden daar uyt, dat fy lieden mede concurreeren in het geeven van confent tot het fetten van de Koordedanfers en andere SpiMen , alfoo dat is een Actie van Politique Magiftraature, en het gemeene welzyn betreft, zoo wel van de Burgers van den Hage , als van de Edelen en Suppoosten is concerneer ende , om het zelve toe te laten, of te verbieden , naar geleegentheyt van goede of kwade tyden , oorlogh , pestilentie, of andere calamiteyten, behalven dat het zelve mede is voortkomende uit de gemelde combinatie van de twee Kermisfen, als voren gezegt, fulcks dat het notoir en onwederfpreekelyk is.en blyft, dat de Jurisdictie over alle delicten op de meergemelde Graaffelyckheyts grondt gecommitteert werdende, alleen is competeerende aan den Hove, met exclvfie van denzeiven Gereghte, ende dat in gevallen men aan die yan den Hage eenigfints zoude willen te gemoet komen , ten reguarde. dat fy lieden mede fouden inogen Juflineeren, dat in allen gevallen de Jurisdictie van hare Burgers, alhoewel op geannexeerde Graajfelyckheytsgrondt gevonden werdende,volgens gemelten provifionele ordre aan haar zoude zyn gelaten, jelfs oock in criminalibus, men dit verdragh en accoort aan haar zoude voorftellen, dat zy lieden zigh abfoluyt onthoudende van eenige ACten van Crimineele Jurisdictie over de meergemelde grondt te pleegen, oock van den Hove zouden te verwagten hebben, dat als een handwerk ofte neringh doende Burger bevonden wierdt met een ander Burger te doen gehadt te hebben, en fulks delict