Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerfte Afdeeling. 223;

hy op olies of Indifche boeken , als een zinnebeeld van de wetgeevende magt.

. §. ii.

VICHENOU.

Men befchouwc Vichenou als God den onderhouder (a). Hy trouwde Latchimi , Godin der rykdommen (b), die ook in de melk-zee geboren wierdt, en BouMmévr, Godin der Aarde; by Latchimi verwekte hy ManMadin, God der liefde, welken de Indiaanen om geene andere reden in den rang der Goden plaatfen dan om hunne drift tot wellust.

Manmadin (c) verfchilt weinig van onzen Cc_ pi-

(» Hy is ook bekend onder de naamen van Visnou, Vistenou, fyicHNUM,' Bistenou: in fommige tempels bidt men hem aan onder den naain van Jagrenat en dien van Qüichena; in andere onder die van Paroüdon, van BoudA , van NaraÏnem , van Peroumal , van Moé'Ni of Mogueni en van Adissechen: enige fchryvers hebben hem Beschen en Busxioo genoemd.

O) Latchimi wordt door de navolgers van Vichenou aangezien voor de moeder der wereld: haare fchooJheid wordt als volmaakt zynde ten voorbeeld aangehaald.

CO Ma» betekent hart, wil, Mada betekent dat knaagt dat dc liefde opwekt. Men noemt hem ook Amanga, dat zeggen wil Man zonder hart-.

L Deel. p

Sluiten