is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar de Oost-Indien en China in de jaaren 1774-1781.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Af keling. 2or

en een halven, of vier duimen breed; zy zyn onverdeeld, glad , week, en van onderen met uitfteekende aderen getekend. Hunne fteel is anderhalven duim lang,rosachtig van kleur, en met korte hairtjes bezet, gelyk ook de voornaamfte aderen zyn. De bloemen zyn wit, en gelyken niet kwalyk naar die der Jasmynen of Ny&antes; zy ftaan aan het eind van lange bloemfteeltjens, die aan het eind tweeledig zyn. Deeze bloemfteeltjens zyn vier duimen lang, ontftaanin debovenfteoxelen der bladeren, en hebben elk zeven of tien bloemen.

Deeze boom is de Rava-pou uit de Hortus Mala. baricus Deel IV. p. 99. Men vindt hem op de Kust van Coromandel: men plant hem in de tuinen om de reuk zyner bloemen, die zeer aangenaam is.

De Litchi.

[ Le Lichi.~\

(Litchi Chinenfis.)

De bloem heeft eene zeer kleine bloemkelk, die geene halve lyn hoog, byna geheel van rand, of met vyf zeer merkbaare verdeelingen is." Deeze bloemkelk is aan de buitenzyde met zeer korte rosachtige hairtjes bezet, zeer gelyk aan die, wel-' ke men op de bloemfteeltjens ziet.

De bloemkrans heeft vyf bloembladen.

De helmftyltjens zyn zes of agt in getal f» , en

O) Ik vind in myne aantekeningen in de befchryvïiig N 5 " vvcL