is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de inrichting en het gebruik der octanten en sextanten van Hadley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62 Over de Vlaamfche Eilanden.

aan dit Eiland flecht: en het anker komt circa 7f gulden.

De Gouverneur van dit Eiland is Kapitein Generaal van alle de Vlaamfche Eilanden.

De Kapitein van de Haven heeft my verzeekerd , dat hy op een tyd, ter ontdekking van Land, dat men in het N. O. van Tercera meende te zien(fl), gezonden was, en dat hy by die geleegenheid eene Klip had ontdekt in het N. O. en N. O- ten O., 30 a 40 Engelfche Leagues van

Ter*

(» Het is meermaalen gebeurd, dat'er in deze gewesten , door de Vuurbraakende Bergen die zich aldaar bevinden, en de geweldige Aardbeevnigen, die 'er de gevolgen van zyn, ftukken land gefcheurd,omgewenteld en van een geweeken zyn, of ook dat 'er nieuwe Eilanden te voorfchyn komen. Mtn kan in veele boeken vinden't neen ter deezer plaatfe den eerflen dag van 1721 gebeurde: de Heer Vaillaimt heefteer het volgende van vernet, men, en in zyn Journaal aangeteekend.

,, In de Nieuwfte Zeeboeken vind men dat 'cr tusfchen ,, St. Michel en Tercera een Eiland opgekomen is op „ Nieuwejaarsdag van 1721: dat is 'er thans niet meer:

maar is er geweest tot July 1723: en ik heb van den ,, Kapitein van de Moei je gehoord, dat dit Eiland omtrent ,, de Maand July van Tercera ontdekt werd; en dat zyn ,, Grootvader, die denzelfden post toen bekleedde, van ,, den Gouverneur derwaards gezonden was, en gevonden ,, had dat het zelve dreef en van eene losfe flof was; dal „ men het zelve federt niet meer vernomen nsd.