is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de inrichting en het gebruik der octanten en sextanten van Hadley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H Over de Vlaamfche Eilanden.

De pasfagie tusfchen St. George en Pico werd my afgeraden om de variabele winden en ftilten , welke gevaarlyk worden, dewyl er harde ftromen gaan: anders is het er zeer fchoon, en zonder eenige vuiligheeden.

Op het Eiland Tercera is nog aan den oostkant eene zeer goede Rheede, genaamt Villa de la Plaja: doch men vindt er niemand die er de zaaken zo wat waarneemt.

Porto Judea en St. Martin zyn geen anker-

plaat-

rica gedaan. „ Drie dagen voor dat wy Corves en Flores ,, in 't gezicht kreegen, had men iets zwarts op het water gezien, dat men voor Klippen aanzag, en 'er zeer veel »• naar geleek. Verfcheide Goélans, die zich doorgaands ,, zo ver niet van wal begeeven als wy 'er dachten i, af te zyn, en die rondom ons vlogen, vermeerderden „ dien fchyn: dees bleef zelfs toen men dit voorwerp ,, met een' verrekyker befchouwde op den afftand van „ een quart myl: maar dewyl *er geen Branding was, die

een rots altoos veroorzaakt, liet men deeze gedachte va-

„ ren: . de Heer de la Clije zond een boot,

,, waar ik in was om de zaak te onderzoeken : en de ftank. „ leerde my naar maate ik naderde, dat het een verrotte

Walvisch van eene ongemeene grootte was.

„ De vcrzeekering waar in veelen zeeker gebleeven „ zouden zyn, dat wy hier eene blinde Klip hadden ge-

zien, zo men zich niet van het teegendecl overtuigd „ hadt, geeft reeden te denken dat veelen dier Klippen, ,, die men op de kaarten geplaatst heeft, volgens bericht „ ten die geen beeter grond hadden, niet beftaan.