is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandeling over de inrichting en het gebruik der octanten en sextanten van Hadley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 2 Over de Vlaamfche Eilanden.

zorgelyk, om de warrelwinden en ftroomen: en in de Maanden October, November, December en january moet men, zonder hooge noodzakelykheid, aan deeze Eilanden niet komen, dewyl er eene zeer verbolgen zee tusfchen dezelven in ftaat, en de Z. O. wind op alle de ankerplaatfen een lager wal maakt.

Tusfchen Pico en Fajal ligt een groote blinde Klip, waar met flecht weeder eene hemelhooge bianding op ftaat; van den Noordhoek van de Baai van St. Crux fteekt een Rif af, geheel naar Pico, alwaar wy op gelood hebben, toen wy ia het midden tusfchen de beide Eilanden in waaren , en wy gooiden er 40 vademen op. Het moet zeer fmal weezen, want wy hebben er maar eenen werp op kunnen doen , fchoon er vry dikwyls gelood wierd, en wy altoos op dc zelfde distantie van land bieeven. Op dit rif brand de Zee ook vervaarlyk, fchoon er nergens minder, op een weinig afftand van Land, dan 18 a 20 vademen op is.

Te St. Cruz werd my verzeekerd, dat er tusfchen deeze Eilanden met 60 a. 70 vademen overal grond was: doch dit heb ik anders ondervonden , door tusfchen Pico en Fajal en tusfchen Pico en St. Geoïge verfcheiden lodingen met 125 vademen lyn vergéefsch te doen: doch wat er van de andere historiën is die zy vei halen, als van

eene