Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bewys van de verbeeterde manier van dunthorne. 16$ — (Door §. 120. No. 4.)

= c»s. (j p -t- cy x c,r. <i p — cy

En dus

li. Ces. \ A— V Ces. ftf + C)X Ca.il P — G~>

§. I48.

Indien wy nu deeze beide uitdrukkingen No. 10 en No. 12 nagaan en door Logarichmen uitwerken: zullen wy zien, dat zy juist de beide deelen van de verbetetde handelwyze van dunthorne uitmaaken. ,

De eerfte, uit No. 10, is

5»». g =z V Si». § c« + q) X Si», i f a — q) x iv

voorg wederom uit No. 4 £ = ([—Q Hellende heeft men

Si», g — V Si», i (rp^+O x ii». ï (d — O—<0 * w en dus door de Logarithmen werkende, is

De helft der Som van Log. Sin. I Som van verfchil der fchynbaare hoogten en aftand, met Log. Sin. 1 Verfchil tusfchen afftand en vetfchil van fchynb. hoogten, en met Log. uit Tafel XVII, des noods met dien uit Tafel XVHI en XIX verbeterd) = Leg. Sinus G ; en dus is de Boog G bekend.

Dit nu is de bewerking, hier boven §. 139 in de voorfchriften der regels onder No. 1, 2, 3. 4 en 5 opgegeeven.

Het tweede gedeelte beftaat in de bewerking der uitdrukking hier boven onder No. 12 gefield, namelyk

Ces. \ A — V Ces. (jP + G)» C.y. (.ï P—G)

Want voorP ftellende ^([ —/^©uit No. 4, en lettende, Indien men het voorfchrift van dunthorne ftrikt volgen wil, op het geen wy gezegd hebben §. 144, dat W© — (+([IC©) + (£+0> zynde c de (£s Correctie uic Tafel VIII, en d die voor Ster uit Tafel III, of voor Zon uit Tafel III en IV, is,

M Co:.

Sluiten