Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II E L D F. N S P E L.

DERDE TOONEEL.

maurits. een hopman. l ij f wachten.

hopman (eenigzins verwilderd')

Ik kom met lijfsgevaar door Albrechts legerbende, Om, op mijns Veldheers laft, de tijding, vol ellende . . .

maurits tegen de lijfwachten.

Verwijdert u.

Tegen den hopman.

Vaar voort: maar bindt uw droefheid in, Welk lot weervoer uw bende en veldheer?

hopman.

Bij 't begin

Des aanvals, fcheen het heir des Caftiljaans te fchroomen , Schoon hij bij Leffinghcm de brug had ingenomen, En op 't voordeeligftc daar reeds zijn poft gevat. Hij duchtte, dat zijn heir, op d'aantogt afgemat, Door al de lcgermagt der Staatcn, werdt beftreden. Doch onze zwakheid blijkt; en met verbaafte fchreden Dringt 's vijands heirmagt aan. Wij ftrfjden, gantfert verwoed,

En 's veldheers eedle taal bezielt clks hart met moed. Hij fcheen een leeuw , gevolgd door onverwinbre welpen» Maar vruchtloos poogden wij den vijand te overüelpen.

B 4. Do«f

Sluiten