is toegevoegd aan uw favorieten.

De slag bij Nieuwpoort, heldenspel, en Emilia van Nassau, treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93 E M ILIA van N A S S A Ü.

OLDENBAR NEVEL C.

Geloof mij , edel Prins! gij kerrt mijn h,,rt nog nier K m.n uw ftamhuis teer en 't welzijn deezer Staaten Maar zou >k een zwakke wees in bittren rouw verlaaten, D.c door uw' Veder aan mijn zc*g bevolen is. Neen! zij verdient mijn liefde en hoogde deerenis M.jn hare herdenkt, deez' ftond, hoe teder nog Oranje Kort voor de (lag des doods, door 't onheilbaarend Spanje,' nbïZï>»S, ^ '< Schenk «Uj

Ö Barneveld! beloof, beloof mij, voor mijn krooft re waaken, want welras zal ik het Iceven miiTcn. S!aa toch bijzonder 't oog op deEcbtverbintenifTen Van NafTaus bloeijendhuis; zorg, datgeenHuwlijksketrr t Belang van Naflaus Itam van 't heil der Staaten fchcur Doch heb ik voor het recht der Vrijheideer geftreeden En zoveel van den wrok der dwingiandij geleeden • Dat dan mijn krooft geen juk gevoel der dwingiandij Men laat, naa mijnen dood, de Huwlijkskeus hun vrij, D.c vrijheid heb ik zeifin zoveel leeds genooten. Zo fpreekt uws Vaders fchim,en fchoon een rij vanGrootc, Aan uwe zuflers is verbonden door den Echt Waarom wordt deeze keus Emilia ontzegd?

MAURITS.

Zij mint een' Portugees, aan Romcs leer verbonden.

OLDENBARNEVELD.

Een edel Jongïing, die den zwaai heeft ondervonden

Vaia