Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISD. &c. 21

dat fentiment, dat een militair Officier of Soldaat als militair, of om dat hy in militaire dienffc is getreden , daar door foude geè'ximeert zyn van de judicature van de Rechtbank van 'sGravenhaage (alhoewel die faacke in verfcheyde opficluen of gevallen noch al feer zyn fpeculatie foude konnen hebben ) ende meynen wd, dat foo wanneer een Haagfch Burger of een Burgers Soon fich in de militaire dienft komt te begeven , ende de felve zyn domicilium federt den aanvangh van den dienft niet foodanigh heeft verandert , dat hy in den Hage voor een Advena foude -moeten werden gehouden, het niet onvoeghlijck kan geacht werden, dat foodanige Perfoon , fchoon militair zynde , onder de judicature van de Haagfche Schepensbank kan werden gelaten, alhoewel wy , dit foodanigh confidererende, eghter de judicature over foodanige Perfoonen fonder permiffie van U Edele Groot Mog. niet konnen overgeeven, te min nademaal de Ruyters ende Soldaaten ,U Edele Groot Mog. alhier bewaakende, in een rechte fin genomen, verftaan fouden moeten werden haar refidentie te hebben op het Buyten- en Binnenhof daar fy op haare waghten zyn befcheyden, fonder dat haar verblyf elders de jurisdictie kan fondeeren van een particulier Gerechte, of men foude moeten fuftineeren , dat een Ruyter of Soldaat tot Voorburgh of Ryswyck verblyf houdende , aldaar foo wel betreckelijck foude wefen als in den Hage.

Maar dat de militaire Perfoonen volgens patent op ordre van de hooge Regeeringh genootfaackt zynde alhier te moeten koomen Guarnifoen houden, ende alfoo van buyten in'koomen-

de»

Sluiten