is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. 1URISD. &C m

yan gratie, remiffien, pardon en abolrticn, m daii de voorfz refpeëtive Brieven fullen moeten dm geinterineert als na behooaen Wei vgrRaaruk nogtans dat van gequalificeerde doodfiaagen, ende enorme delitlen gecemmitteert met gekyder laage ende -opzetten •wille, geen remise\ ■fft-e pardon ook geen abolitie fal werden verleent ofte gegeevtn. Deefe woorden en periode hebbe ik geëxtradeerc uyt de Hollandfche Commiffie die aan den teegenwoordigen Heere Prinfe Stadhouder is gegeeven; dog ik heb 'er bygevoegt de gefublinieerde woorden ooi geen ibó&th, dtéin de Hollandfe Commiffie niet ftaan; ook vermeyne ik dat daar by behoorde te worden gevoegt, dat de gemelde Brieven van gratie , remiffie en pardon, ende abolitw fullen moeten werden uytgegeeven, onder het groot Zegeï van de Provintie van Zeeland en Signature van den Secretaris en dat is ook conform aan het 17 Art. van het provifioneel accoort, van den 7. Maart 1607. en het 34; Art. van het nader provificneël accoort van den 11. Juny 1674- als meede aan de refolutie van de Heere Staaten van Zeeland van 13. April 1680. en dan fal de faak gereguleert 'fyn voor het toecoomende in clare en evidente termen, en uytgeflooten fyn het arbitraire, waar door foo dikwils, en by onkunde, en by fubreptie notable misbruyken kunnen werden gecommitteert; ik twyffele ook niet of fulks fal volcoomen aangenaam fyn aan fyne Doorlugtigfte Hoogheyt den Heere Prince Stadhouder, die dan precife fouwdt weeten, waar na fig te reguleeren. Dit point fouwdt vervolgens met fyn Hoogheyt op de gronden hier -yooren gemeldt moeten werden geconfenteert,

en