Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 DE VERSTANDIGE ECHTGENOOTE,

dumont.

Die onverzochte vrindfchap van Clairval komt my verdacht voor. Hy is een indringer.

Mev. dumont.

Hoe, myn waardfle ! zoud gy dan denken dat een man als Clairval.. ?

dumont.

Ik zeg u noch eens, mevrouw, hy is een bemoeial. Ik weet het , hoe hy voorheen by Henry den baas fpcelde, en hoe weinig hy alstoen by zyne mede-officieren in achting was : dit getuigt hunne blydfchap, toen hy den dienst verliet. Hy is vast hier gekomen, om onder voorwendfel van deelneming en vrindfchap u uit te hooren. Mev. dumont.

En wat zou hy toch van my willen hooren ? dumont.

Hoe flecht gy van uw' gemaal behandeld word. Mev. dumont.

Weet gy één bewys aan te voeren, dat ik ooit over u geklaagd heb ? of overtuigt u uw eigen hart, dat gy 'er my fomwyl reden toe hebt gegeven ?

dumont.

6, Geen verwytingen , mevrouw, als het u belieft; geen verwytingen;' wareiyk, ik ben 'er heden weinig toe gefchikt, om ze met geduld aan (fe hooren. Zo ik voorleden nacht niet te huis ben

ge

Sluiten