Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 29

CATHARINA.

Dat is ongetwijfeld het hart van onzen lieven Vader. Die braave man weet zeker....

jj U L I A.

Hij behoorde te weeten, Catharina!... maar ik heb u reeds te veel gezegd.., de bijzondere omflandigheden verraaden mij.... kan ik u vertrouwen?

CATHARINA.

Mijn zuster! twijfelt gij.

JULIA.

Hoor dan, wien ik bemin, en beef. Ik bemin den Jongen Dolgorukki.

CATHARINA.

Hemel! Tulia! Dolgorukki! De Zoon van den grootften vijand onzes Vaders: ach '.waarom weet ik dat geheim. Rampzalige Julia!

JULIA.

En bedenk daarbij, dat die beminde Jongeling ons nadert, om hier even, als wij, in ballingfthap met zijnen Vader te leeven....

Sluiten