is toegevoegd aan uw favorieten.

Graaf Koningsmark treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rWEEDE BEDRYF. 7<y

GRAVIN.

Voormy? Ik dank u, myn beste! voor de aangcnaame verzekering. Als my de Hertog zyn vermoeden mededeelde, nam ik de gelegenheid waar, en zeide hem, dat hy my alleen moest laaten —■ dat ik by u uitvorfchen zou, of gy wezenlyk in eene geheime verftandhouding met de Hertogin waart, dan niet. Wat dunkt u van deze list?,

KONINGSMARK,

Ik dank u meer, als ik uitdrukken kan.

Oer zyde.)

6 Myne Sophia, welke afgronden omringen ons ! I GRAVIN.

Ach! daar ginds zie ik den Hertog weder. Een innerlyke kwelgeest voert hem onrus'tig heên en weder ,— wy moeten fcheiden, en toch ■— heb ik u nog zoo veel — zoo veel te zeggen. — —- —

KONINGSMARK.

Spreek Gravin.

GRAVIN» (zeer haastig.) Nu niet — neen, nu onmoogelyk — maar wilt

gy- —

(Zy