Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 ZAÏDE,

harer, om de gehoorzaamheid van uwen knecht Sadak , om de onnoozelheid van hare kinderen!

AMURATH.

Bemoedig u, Zaïde. Sadak zal om uwent wille ticnvouwdig, voor al het geen hy door den brand heelt verloren, gezegend worden, en de toegenegenheid van uwen vorst zal ook op uwe kinderen rusten.

ZAÏDE. •

Laat het my dan vergund zyn in de armen van Sadak, en die myner kinderen, weder te keeren.

AMURATH.

Is dit uw wensch ?

Z A ï D E.

De zon beftraalt geen getrouwer echtgenoote in het Ottomannifche ryk. Dit is, naast de getrouwheid aan Amurath, onze roem, ö vorst! Helaas! hoe zal myn Sadak, in wanhopende vertwyfeling , ronddwalen, zyne Zaïde zoeken, en haar net vinden ! Schenk hem haar weder. Dit is het grootfte loon het geen zyne dapperheid van u kan erlangen... Laat my niet langer vertoeven, de tranen myner kinderen op te droogen.

AMURATH.

Neen, blyf, Zaïde! en duizenden zullen uw geluk benyden.

ZAÏ-

Sluiten