Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T N H O U D. v

XIII. Extract uit 't Refofutie-

boek der Heeren Staeten van Stad en Lande,' 27^ Oclob. 1774- ...... 135

XIV. Missive van Burgem en

Schepenen ''s LandsvanVrye te Sluys aen Z. H,, klagtig vallende, dat de Militairen een dood lichaam, quafi, om dat het binnen de Fortificatiewerkcn van de Schans St. Paal, Jchoon reeds lang vervallen , was gevonden, hadden gefchouwd, 24. Dec.

1774. ...... 144

XV. Afschaffing van 'tKrygs-

Gerechte, 24. Fehr. 1775. 148

XVI. Extract uit de Nederl.

jFaerboeken, Sept. 1775. 153

XVII. Missive van Willem V.

aen de Gedep. Staeten van

Stad Gron. en Ommelanden. 15^

XVIII. Extract uit 't Re gifier

vau de Aclen en Refol der Ed Mog. Heeren Gedep, Staeten van Stad en Landen, 5. April 1775. . . . ^ i$i

XIX. Missive van de Gedep. Staeten aen Willem V., 4. Apr.

1775 *5t

* 3 XX.

Sluiten