is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ye VERZAMELING van STUKKEN

„ ne deliclen; de Profeflbr Voet heeft in het breede bewezen, zoo in zyn Tractaat ' de ?ure Militati, als in zyne Commenr * tanen over den Vit. £>%, de Judicns, l dat naar het Roomiche Regt, de Krygst „ luiden nergens kunnen te regt gefield worden , zoo wel overgemeene, als Militaire Delicten, als voor den Militairen Regeer En dat het Reet hier te Lande over„ eenkomt met het Roomfche omtrent dit ftuk, leerd niet alleen dezelve Profellor, in debygebrachte Commentarieover den

* Ti*, de fudiciis N°. 104. , maar ook

* Sande, Decis. Lib. 1, Tit. ï. dcfin 4.» ï Groeneneden de Lég. abrog. ad L. 6%

Cod de Jurisd. omn. Jud., en Jnthomus 1 Mattlwusde Jure Gladii Cap. 34. &o». {fi) En wat, in de tweede plaats, aangaat „ de civiele zaaken, de Raadsheer van * Sande zegt, Decis. Lib. 1. defin. 4

Inter alia privilegia & hoe Mihti" bus indultum efTe , ne alibi quara " „ apud Magiftrum Militum conve1 " niantur, & hoe in Caufa. civ-ili in1 l diftinfte verum effe".

» r-n

e*-\ KB In plast* van &c. leeft men in bet ftuk wan den Wéét «a» Slingeland liet na ogende „ Alleen met dal

onderfcheid, dnt bier te Lapde volgens de: Leer van " Voet pnevemle plaets heeft in gemeene Dcliften, gdyK " ïet ook zich M wyft. en overeenkomt met de hief " nevens aangetoogén texten van het Roomfche Recht » " dat Militairen delinouerende buiten dfl legers, guarnj» foenen of daer zy elders fungeren in haar Militair En* " ploi ook kunnen te recht gefield en geftraft worden, * Sm» a» delir^uerea ev<» ali andere doUaquameaV