Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, TOONEELSPEL. 23-

wenfche dat uwe hoogwelgeboren zoo zeer van hem vol. daan moge weezen als ik," <— ik hoop 't — „ anders zoude ik zulk een verdienstlyk fujet ongaarne laatcn vertrekken." — Hy heeft gelyk — „ Ik verblyve met de verfchuldigfte estime" — De braave waardige man ! —? „ Uw hoogwelgeboren gehoorzaamde dienaar, Zacljeus Haspelmaker, burgemeester te Kaufbeuren." —> Zeer goed, myn lieve heer. Gy heet ?

SCHNUREN.

Schnuren.

SPITZ.

Geboren •

SCHNUREN.

Te Kaufbeuren.

SPITZ.

'Goed. .Mynheer Haspelmaker ftaat my voor uwe bekwaamheid in: ik ben 'er van overtuigd ; gy kunt nog heden uwen intrek by my neemen. Ik zal het viieringtjen voor u doen klaarmaaken.

SCHNUREN.

En ik zal zorgen, dat myn koffer hier worde gebragt.

SPITZ

Hebt gy dezelve niet by u?

s CHN UREN.

Zy ftaat nog in 't posthuis.

SPITZ.

Dan verwacht ik u zoo ipoedig doenlyk terug. (Schniren vertrekt.')

B 4 ZE.

Sluiten