is toegevoegd aan je favorieten.

Merval, of De menschenvriend. Toneelspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 MERVAL, OF DE

MERCOURT.

Ach! Merval! vergelijk mij t0ch niet bij braeve en deugdzaeme menfchen. Was ik niet wreed ^ £ vaerdig voor mijne dochter? '

MERVAL.

Gij zijt onrechtvaerdig omt'rend u zeiven _ ri? waert wreed, .maer zoudt- dit nu niet zijn. Waer vond men een mensch, mijn vriend! die nimmer dwaelde?

MERCOURT,

Ach! fints agt jaeren vioeijen deze traenen ^ nog kwam mijne dochter, mijn kind nietomzeaftedroogen* en nog verhinderde de dood derzelver loop niet.

MERVAL.

De traenen van 'tberouw zijn bitter Mercourt* maer hed hem wien ze Iangs.de wangen vioeijen, zij wis. fchen de fchnid uit, die i„ bet boek des Re hTers ^geteekend en maeken plaets om ^ ■

MERCOURT.

Ach! Sophiat zullen dan deze verflaauwde oogen U nimmer weer aenfehouwen! 2

MERVAL. -

Beuruop, zwakkeurijder! - LuiIler; ikmoetlI;£t$