Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAROLINA VAN EERBURG,

OF DE

RAMPEN DER LIEFDE; TOONEELSPEL.

EERSTE B E D R IJ F.

EERSTE TOONEEL. SOFIA, JOANNA. JOANNA.

In waarheid, mijne Sofie! om hier te Brusfel, in dit logement, zoo den ganfchen dag, onder het oog van zulk eene geftrenge moeder door te brengen, is verdrietig.

SOFIA.

Is verdrietig ? — Goedhartige Joanna! haast zoude ik u gelooven: maar het is immers mijne fchuld niet? — Ach! hier hoopte ik deeze trekken van zorgen te zullen afleggen. — Toen wij deeze ftad naderden, hoe vrolijk klopte mijn hart elk, die ons ontmoette, niet tegen! — In ieder waande ik mijA 4 nea

Sluiten