is toegevoegd aan je favorieten.

De zilveren bruiloft, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O O N E E L S P E L. 175

adjunctus.

Hy zegt, niet te kunnen flaapen, niet gerust te weezen, niet gezond te zullen worden, vóór dat hy u geiprokeu hebbe.

welling.

Als zyn doctor het toeftae.

adjunctus.

De chirurgyn zegt, dat rust van gemoed hem nog nodiger is dan flaap; en ik meene trouwends ook, dat indien zyne ziel gewond zy, gy ligtlyk meer by hem zult kunnen uitrichten dan de geheele medicynfche faculteit. welling.

Welaan! ik vlieg naar hem toe. (hy wil gaan.)

pauline, luidkeels fchreeuwende. Och, daar is hy-zelf!

ZESDE TOONEEL.

lodewyk, de voorigen.

lodewyk, hei hoofd verbonden, en den arm in een doek, bleek, en min of meer afgemat.

anna, fnelt naêr hem toe, en fluit hem in haare armen.

Lodewyk!

frits, fchudt hem de hand.

Braave jongen!

welling.

Mensch ! gy ontwaakt zoo even uit eene flaauwte, en waagt reeds weder den trap opteklimmen,

lo'