is toegevoegd aan uw favorieten.

Cora, of De zegeprael der liefde op het bijgeloof. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8(5 CORA,

DB HOÖGEPRIESTER,

tegen ^igon.

Toeft gij één oogenblik,

ItHItb

Vaer wel mijn Echtgenoot! Uwe egatreedt u voor, gij volgt haer, in den dood!

CORA.

Mijn lieve Vader ach.' ...

Zij vertrekken. ZESDE TOONEEL.

4?B HOÖGEPRIESTER, AGON. DE HOÖGEPRIESTER.

'Van waer die twijfelingen, Die *t zaed van 't waer geloof, in Coraes borst, verdringen, In haer het fchaediijk gif der murmurering' voên, En zelfs uwe echtgenoot, weerbarstig, aerzlen doen? 't Voegt u, die uit het bloed der Incas zijt geboren, In uw verblind gedacht, een dwaes gevoel te fmoren , Dat, in den veegen ftond, waerin de dood hen naekt, Hen, bij dc Goón en 't volk, op nieuw, misdadig maekt. Zou een verleide maegd dus fchandlijk murmureren! En de infpraek der natuur meer dan een wet waerderen. Die 't Priesterdom haer leert, die geen bewijs behoeft, Dan ons erkend gezaeh. — Dat gij, voor't laetst, beproeft,, Bij 't vuur, en aen het graf, die dwaling uittcrukken, Ën doet haer, voor dc wraek der hooge Godheid, bukken,

Met