Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A A

GEN.

vooralle de Soldaten fullen geftraft werden.

Art. XXXVII.

Item. of her fTpf-\ptlf_'

ide, dat de maenrir o-amd

op de verfchvndaxrh nier¬

en quamen ofte beft- Idï wierde, ofte

Iten of Ruyrereu om eemgerhande oorfake, het zy door belet des Vyandts oftèanderfims niet en konde toegefchickÉ werden, zoo en fal niemant daeromme eenigeg oproer maaken, of oproerige woorden fpreecken, of fynen Capiteyn tot betalinge van dien pogen te dwingen, ofte des

lc weyniger iyne tochten ofte wachten doen Pnrfa

waernemen. mwf Lm

contenterende met een redelycke leeninge , tot 'dat het ffelHr

' magft komen, pnrl» aiu

doen, dat goede Soldaten en Ruyteren fehüldigh zyn te doen, en zo wie ter contrarie doet, ofte hem daer onder laet

Sluiten