Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHILDERYEN. 145 Ho. V met Bloemen, tusfehen twee Vrouwen geplaatst , zig in een nedergedaalde Wolk fchynen te verluftigen, zydeling legt de God der Liefde op zyn Pylkooker te ruften , terwyl hy van een anderen werd geiitfkoost, van boven daalen eenige Kindertjes uit de wolken neder; dit Schilderytje heeft zyn bevalligheid en is fraai gefchilderd.

VLIEGER. (Sitrion de)

Hoog 22, breed 38 duim. Paneel.

393 Dit verbeeld een woelende Zee, ter regterzyde )' legt eeri Smak-Scheepje in zyn wending ert verder Driemast zeilende Scheepen en andere Vaartuigen, ter linkerzyde aan een Duinachtig ftrand ziet men veifcheide wandelende en ruftende Beeldjes, Visfers en Pinkjes,

een Boere-Kar met Paarden en een Zeebaak; alles is natuurlyk en uitvoerig gepenfeeld.

Door DENZELVEN.

Hoog 33 , breed 44 duim. Paneel.

394 Een woelend Water. Ter linkerzyde ziet /-. . * men een Hooft van Paalwerk, waar op eeni- j ( ) ge Visfers met hun Vrouwen zig vertoonen,'

ter zyde legt een Vaartuig en eenige Visfers in een Schuitje, ter regterzyde zeilt een Kaagje by de wind, verder legt een Oorlog- /? Schip ten Anker, in 't verfchiet ziet men , zeilende Scheepen en een Sradgezigt; altes is zeer natCurlyk, fraai en helder gepenfeeld.

& No. 305

Sluiten