is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ssó" De schuldbelijdenis van David9

zonde? Waar? Loopt de waereld rond T. en gij zult hem nergens vinden. Adams nageflagt heeft gezondigd, het zondigt nog, het derft Gods heerlijkheid, en de heerlijkheid Gods derven is, alles derven, wat geluk , vrede , '

leven, zaligheid kan genoemd worden.

Maar wie erkent dit? wie ziet de zonde aan VQjO? de eenige veroorzaakfter van alle men- ; fchclijke ellende? Wie bemint genoeg de waarheid , om dit niet flegts in het algemeen vast- ; teftellen van zekere groffe, in het oog lopen- I de, de maatfehappij in hare innerlijkfte deelen . doorknagende zonden, maar van die fijner, minder zigtbare , fchoon in veele gevallen meer nadeelige, afwijkingen van de Goddelijke wet, aan welken hij perfoonlijk fchnldig ftaat? Wie is bekend genoeg met den i"wen- I digen , affchuwelijken aart van elke onge- | hoorzaamheid aan het Euangelie des levens ? — Het behoort onder de heilloze overwinningen, welke de zonde behaald heeft over den mensch, dat zij hem blind maakt omtrend zijne wezenlijke belangens, en eene magtige, geweldigheenflepende begeerte inboezemt, naar 't geen hem fchadelijk is. Waar deze beklagelijke, en nimmer genoeg beklaagde blindheid heerscht, kan geene regte belijdenis van zonden worden afgelegd. Daar heerscht lust tot de zon- de. Daar is finaak in de ondeugd. Daar is

ver-