Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 29

Te weeten... Laat my gaan.

filip.

Mynheer !hy flaat my dood.

timant.

Wel nu,wat raakt my dat? dan eetgy geen meer brood.

filip, half binnensmonds. Ei, ei! wat raakt hem dat!.. Nu zal hy niet meer weeten. Hy maakt my boos. Neen! nu bewaar ik myn fecreeten.

timant.

Wat prevelt ge in uzelv' ? wat mompelt gy ? verraar!... Hy brouwt waarachtig kwaad! fpreek op! beken het maarIk zal u alles, wat het ook moog' zyn, vergeeven. filip.

Wat zou 'k bekennen, heer! ik heb geen kwaad bedreven, En ook geen oogmerk, om het minste kwaad te doen. Gy kent my al te wel, dan dat gy zoud vermoên... Ik ben een eerlyk knecht; dat durf ik my beroemen.

timant.

Zweer, dat het waar is! maar wil niets voor my verbloemen.

filip.

Ik voor u zweeren?... Wel mynheer! wat gaat u aan? Gy zoud , naar uw gewoonte, 'er geen geloof aan flaan, Al wilde ik, plechtig, voor onzeachtbre vierfchaar zweeren... Maar daar komt Damon aan, die kan zichzelv' verweeren.

VTF-

Sluiten