Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

233

TEKST.

Want eenes iegelijks wegen zijn voor

de oogen des HEEREN ; en hij weegt alle zijne gangen-

God G. weet alles alles! wie kan dit

bevatten ? Hij kent onzen aardbol, met alle de ftofjens, waaruit dezelve is faamgefteld, met alle de verfchillende foorten van aarde, die er in gevonden worden, met alle de metalen en fteenen, welken de menfchelijke vlijt reeds uit de aarde heeft opgedolven, en allen , die nog in hare dieptens verborgen liggen. De kruiden, planten, gewasfen, en bomen met alle hunne bladen, bloemen, bloesfems, knoppen, en vrugten, die de tuinen, de weiden, de dalen, de bergen verfieren, en in zoo veele dikke bosfchen als er overal zijn, gevonden worden, kent hij. Niet één droppel in den Oceaan, in de landzeen , in de rivieren , in de ftromen, in de beeken, in de bronnen des aardbodems is hem onbekend. De vogelen der lucht, de visfchen der zee, de dieren des wouds, de wilde de tamme dieren , de millioenen infekten die in de lucht, in het water, op alle planten, op alle bladen der planten, in eiken waterdroppel, al zijn

1 P 5 z9

Sluiten