is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN JEZUS CHRISTUS. 195

hij deed van zijn flavenkruis, de groote goedheid van zijn hart, en zijne altooswerkfame zugt om vreugd en troost te verfchafFén aan den dag iegt. Eene eerbiedige bewondering grijpt mij aan G., zo dikwils ik zijne eerwaardige gefchiedenis met eenig gevoel leze. Ik mogt gaarn voor zijne voeten neder-

vallen en hem aanbidden!! Gelukkige!

driewerf gelukkige zoonen en dogteren van Adam ! die gezien hebt, 't geen zoo veele édelen van Israël gewenscht hebben te zien, maar niet zagen!! Was er onder hen een ellendige, aan wien alles ontzonk, Jezus was

in hun midden , en hij kon helpen Was

er een, voor wiens betraand oog alle levensvreugd ongezien voorbijdreef, Jezus was in hun midden, en hij wilde het oog helder maken , de wolken van droefheid wegvagen

van het donker voorhoofd was er een

genaderd op den rand van een afgrond, uit Welken geen verlosfing was, Jezus was in hun midden, en hij Hak gaarn zijne mededogende

handen uit ter redding o die gelukkigen i

Jezus was in hun midden , Jezus, wiens hart het zügten der verborgenfte lijdingen verHond , wiens oor voor geene klagt, voor

geen verzoek gefloten was Jezus, die in

alles verzogt, gelijk als zij, medelijden had met alle hunne zwakheden — Jezus, de N 2 mid-