is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN JEZÜS CHRISTUS. 197

I heeft zijne leer verdraaid, zijne daden ver-

| keerd beoordeeld, zijne wonderen geloogchcnd. Hij was een rots der ergernis voor

I duizenden, en zijn Euangelie is gehouden geworden voor dwaasheid. En wij wij ,

die ons noemen naar zijn naam, wat geloven

I wij van hem, wat doen wij, wat lijden wij voor hem? Brandende fchaamte bedekke hier onze aangezigten — o Heere ! erbarming !

erbarming ! ! Op den mensch

ziende, moesten wij vertwijfelen, maar cp Jezus ziende , kunnen wij hopen. Zijn naam is Jezus, en Jezus Christus is gisteren, en

i heden en in eeuwigheid dezelfde. Zijne liefde is gelijk aan zijne Goddelijke natuur , zonder verandering , zonder fchaduwe van omkeering. De ondankbaarheid der Joden , die hem verwierpen , beledigde hem- diep , maar bluschte zijne toegenegenheid niet uit, belette hem niet, om , fchoon hij aan het kruis hing, en elke nederzijpelende bloeddrop-

t pel tegen hen een verfchrikkelijk wee uitfprak, te bidden; Vader! vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij doen. De

} domme fpotternij van zijne, door de hel aangevuurde , haters , met welke zij de laatfte

J oogenblikken van zijne martelingen verbitter-

I den , en hem hoonden in zijne Mesfiaswaar-

: digheid, kon hem niet bewegen tot het uitJN 3 la-