Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aS MEN DOET WAT MEN KAN,

De vader, die meer ondervinding dan een der anderen heeft, zegt:

Ik had die moeten gisfe1. De tante, die in tranen fmelt, zegt; Ach I dat uw tante u dan voor 't laatst in dc armen van', Myn zoon !

Zy valt op hem. De vader: Myn vrind!

Hy valt op hem. De dochter: Myn lief! Zy valt op hem. De foldaat:

Myn kost-lyke fchat! Hy valt op hen allen. En zie daar liggen zy ouder elkander, en in elkanders armen, in eene vervvonderlyke houding; en dit maakt eene fraaije vertooning; dan verfchynen de grenadiers, en men' hoort, tr.. trom. FRANVILLE.

Wat is dat?

LEANDER.

Dat is het voornaamlle van 't (luk; het is de tamboer, trom. Op den tweeden (lag komt de minnaar tot zichzelven, en zegt tegen de dochter:

Vaarwel ! Ik ga. De tyd is reeds zo ven' verloopcn Dat zich de handling van uit fluit nu moet outknoopen.

Om-

Sluiten