Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 Abdula, of deverftandige

en voordeelige onderhandelingen; hy deed twee. dragt zaaijen onder de faam-verbondenen, en wist

«f te treken. Ondertuafchen. verzamelt hy een leger, Alibek fchenkt 'er hem het gebied over! Door verfcheiden gelukkigeen bedekte togten komt de veldheer den vyand voor, en trekt het koning, xyk Vifapour in. Aly, van zynezyde, trekt met ongemeenen fpoed voort aan het hoofd van een veel grooter krygsmagt dan die van Muly Hv waant een zekere overwinning te zullen wegdraa. gen; de vizier wagt hem af, en verfchanst zich in een voordeehge post.

J^^T""' ODVOor*Wyk, Muly uit

7 I f m g tc veria3gen' *aar ™ verfcheiden herhaalde aanvallen , vind hy zich genood, zaakt m wanorde af te trekken; de overwinnaar valt op de agterhoede aan, en fabelt ze ter neder

De vizier, onverfchrokken moed met voorzigtig. *e,d paarende, doet voordeel met zyn eerfte geluk, en blyft nu, ondanks zyn geringe krygsmagt! aan. vallender wyze te werk gaan. Eindelyk verrast hy den vyand m zekere engten, waarin hy zich onvoorzigtig begeeven had, maakt zich meester van de hoogten ftyd den terugtogt af, omringt hem van alle zyden, en verovert al zyn' voorraad. Aly gebrek aan leeftogten hebbende, wierd geD00d! zaakt de wapenen neder te leggen en zich gevangen te geeven. ö

De vizier trok zegepralende in Candahar. De vorst Aly, nevens een gropte meenigte gevange-

nen,

Sluiten