is toegevoegd aan uw favorieten.

Amoenitates theologicæ of Godgeleerde verlustigingen, ter betooging van de voornaamste waarheden van de christelyken godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j-8 V. Hoofdstuk

4. In zyne verhooging aan '5 Vaders Rech. tehand. ——

Vr. Waarom kan Jezus de Zoone Gods niet zyn, wegens zyne wonderbaare, en boven natuurlyke geboorte uiteen Maagd ?

Antw. 1. Om dat hy reeds de Zoone Gods geweest is, eerhy in Maria ontfangen, en uit haar gebooren was, 1 Joh. 4. f. 9.

2. Dan was hy Gods zoon wegens zyne Menfchelyke Natuur, daar de H. Schrift ons leeraarc, dat hy Gods Zoon is uit kragt van zyne Goddelyke Natuur. Joh. 1. *. 14. en Rom. 1. f. 2. 3.

3. Dan vervalt de reden, waarom hy een uitneemender zoon is dan de Engelen, volgen3 de verklaaring van Paulus Heb. r f. 5.

Ja, door zulk een geboorte zoude hy geen uitnemender zoon van God zyn, dan Adam.

4. Christus was reeds de Zoone Gods van Eeuwigheid Spreuken 8 t- 22 ï.5.

Tbgenw. Luc. 1. v. 35. ftaat nogtans uitdrukkelyk de H. Geest zal over u koomen en de kracht des Allerhoogften zal u overfchaduwen daarom ook dat heilige, dat uit u zal gebooren worden, zal Gods Zoon genaamd worden, op

deze