is toegevoegd aan uw favorieten.

Amoenitates theologicæ of Godgeleerde verlustigingen, ter betooging van de voornaamste waarheden van de christelyken godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 V. Hoofdstuk

' ' . . ...

Anno 1603. ofte Remonfiranten ,dus genaamd naar zeker gefchrift , het welk zy in den Jaare 1610. aan de Staaten van Holland overgaven, en Remonfirantie noemden, begeerende zy in het zelve:

r. Dat de Belydenis der Hollandfiche Kerke en de Catechismus door eene vrye Vergadering mogt worden nagezien. —

2. Dat het hun mogt vryftaan, devyf Articulen,waar in hunne Leer vervat was, opentlyk te belyden.

3. Dat de Broederlyke verdraagzaamheid in Liefde, zoo lang mogte blyven tot dat de zaak leflist was.

V. In hoe verre dvvaalen dan hier de Remonfiranten%

A. In zo verre zy, behalven de Eeuwige generatie, de vier genoemde gronden der Socinianen aanmerken als oorzaaken, waar door

Chriftus de Zoone Gods is geworden:

zy volgen hier dé Adoptianery ; een kettery, die in in de 8fte Eeuw, in het Weften be. kend werd, onder den Naam vznFeliciniary; naar deszelfs uitvinder Felix of Adoptianery, naar het geene zy behelsde,- en den y ver de/

God-