is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der Vereenigde Nederlandsche provinciën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 GESCHIEDENIS

Maurits

Krijgs. verrig-! tingeu.

vvilüging , niet gebruikt zou worden in eenig uitbeeimch Gezantfchap, ten einde hij agteréenvolgende kennis van zaaken mogte hebben. Zijne wedde

was twaalfhonderd Ponden van veertig grootan". 1

Op dien tijd bepaalden ook de Staaten van Holland zich tot het gebruik der Nederduitjche Taaie ten Hove (*).

De Spaanfchen zagen met grooten wederzin , dat Elizabeth zich de zaak der Veréènigde Gewesten aantrok. Maar , dewijl hunne Krijgsmagt verre de talrijkfte was, dagten zij de gevolgen deezer Verbinteniffe met de Koningin van Engeland te kunnen fluiten door onverwagte krijgsverrigtingen. Onder het geleide des Graaven van Mansfeld, rukten, in Slachtmaand des jaars MDLXXXV, vierduizend uit» geieezene Soldaaten de Bommelerwaard in. De Graaf van Hohenlo trok hun tegen , deedt de dijken doorfteeken, en het land onder water zettenDe Spanjaarden ontkwamen , met veel moeite, het dreigend gevaar des waters, door de hoogten te beklimmen, waar zij, eenige dagen , met de bitterfte koude en gebrek aan lecvensmiddelen worftelden. Hohenlo wagtte alle oogenblikken , dat ze, als visfchen , in zijne netten zouden vallen, en maakte reeds fchikking opdeplaatzen, waar hij die menigte van gevangenen zou bergen. Dan de opfteekende

Oos-

(*) Remonflr. van J. van Oldenbanieveld in de waare Hift. bl. 150. Hoofdt , II. D. bl. i»47. Refol. Holl. 1586, bl. 55.8Ö.88 105.