Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 143

healen, zo lang deeze in de Stad was. Terwijl men hierover raadpleegde, tradt Pieter Corneliszoon Boom, regeerend Burgemeeder en Opperkolonel, onverwagt ter kamer in, verwijderde, zonder te weeten hoe de Krijgsraad gezind was , Roodenburg , een heet Partijling van Leicester, die geen Lid van den Krijgsraad noch daar geroepen was , doch waarfchijnlijk met een flinkfchen toeleg verfcheenen , en fprak, op 't berigt, wegens het haaien der Leuze: Mannen, hier in verandering te maaken Jiaat alleen aan de Vroedfchap : ziet toe , wat gij begint. Deeze taal, met BurgemeelTerlijke agtbaarheid uitgefprooken , wekte niet alleen agterdenken ; maar deedt den geheelen toeleg in rook verdwijnen: den geheelen toeleg, om niet alleen door dit Wagtwoord alle de Wagten weerloos te maaken , voorts de Burgerij te vermeefteren, de oude Regeerders af, en nieuwe aanteftelleri, maar ook veertien van de wakkerde Voordanders der Vrijheid en getrouwde Aankleevers van het Huis van Nassau , den Landvoogd op een lijst gegeeven, te vatten, en een fmaadlijken dood aantedoen (*).

in deezer voege teleur gedeld, begaf hij zich, den volgenden dag , :na Utrecht. De Graaf van Nieuwenaar hadt, eindelijk, de oogengeopend,om zijn eigen en het belang zijns Vaderlands te zien ; hij begunstigde openlijk de Partij der Edelen , tegen de Engeljchen aangekant: door hemgederkt, hadt deeze

(*) Hoof ut, II. D. bl. 1199.

Maurits.

Te U-

trecht wedergekeerd.Gefchil aldaar met de Edelen.

Sluiten