Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 36 )

voerd naar de wet? Immers het laatfte? Elia offerde ten tyde van Koning Achab eenen varre, liet varre, hout, altaar, alles, zoo met water begieten, c!at het door en door nat was, bad tot God, het vuur daalde van den hemel, en verteerde alles, zelfs tot de Altaar-

fteenen toe , 1 Ko. XVIII. Hiskia deed

wat recht was in de oqgen des Heeren, en offer, de varren, rammen, lammeren en geitenhok, ken ten zondoffer , en gaf bevelen tot offeren, 2 Chron. XXIX. Jofia gaf van zyne eigene have, voor het volk, tot paaschofferen,

3000 runderen , en 30,000 klein vee. Ka

de Babylonifche gevangenis herftelden Jefua en Zerubbabel den altaar dés Gods van Israël, om daarop brandoffer en te offeren, en offerden

dagclyks , Ezra III. En Nehemia , die

yveraar in den Godsdienst, zettede met de zynen zich geboden op, om een derde van-eenen fikel in het jaar te betalen, tot den dienst van Gods huis, tot toonbrooden, fpysoffcr, brandoffer , en wat dies meer is, ook tot de zondofferen , om vtrzoeninge te doen over Israël, Neh. X, 32-, 33. Waarom hebben deze handhavers en herftellers van den Godsdienst dit gedaan, indien het met de offeranden zoo gelegen was, als dè briêffchryver wil?" Ik

ant-

Sluiten