is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut; of, De gevolgen der opvoeding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gevolgen der opvoeding. So

Zij. Wel ik zeg immers niet dat ik dit doen zal? Ik. Ja maar, als daaden fpreeken, zijn woorden onnut.

Zij. Hoe begrijp ik dit?

Ik. Ik geloof niet dat gij hem lief hebt, keetje : gij zijt zo onverfchillig omtrent hem, zo vrij met alle die knaapjens die om u zwerven.

Zij. Wel hoor , ik zal u alles vernaaien hoe dat komt: maar, zult gij wel geduld hebben? want ik heb veel te zeggen, dunkt mij?

Ik. Geduld! daar ik niets liever hoor dan uwe Item? wees zo omftandig als mogelijk, en ik zal u te liever hebben.

Zij. Toen uw broeder hier eerst begon te vcrkeeren , trok hij mijn ■aandacht door zijn franje geftalte, zijne vrolijkheid, zijne aartigheden 5 hij was zo beleefd, zo infchikkelijk, en dit alles in een beter fmaak dacht mij dan de overigen.

Ik. Ja lief, de eerde opvoeding laat altoos fter* ke indrukken na ; en de onze was zeker op eene wijs ingericht, die niet kan verbeterd worden: maar ga voord.

Zij. Er waren wel veele Heeren die mij toonden dat zij mij gaarne zouden gehad hebben, doch ik dacht nooit met eenige oplettendheid aan het,huwelijk , ten ware ik mij dit voorfrelde, als iet geheel nieuw voor mij — gij lacht? 't is zeker waar: ik ben alles zo moede wat ik genieten kan, dat zonder uw bijzijn ik niet meer weet wat met mijn tijd aantevangen.

F 5