is toegevoegd aan je favorieten.

Zanglievende uitspanningen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEVEEL en MERKHART. 2*3

Met doel, om onder 't werk der flingerende liên,.

Te letten op het geen de minfte mcnfchen zien,

En wandlende op de Maa^s tot nut nog iets te leeren»

ZIEVEEL.

Zoo wil ik wandlende ook op 't draagend ijs verkeeren. Nooit kreeg ik beter* vriend.

MERKHART.

Kom! gaan wij dan gearmd s Terwij! de middagzon ons meer of min verwarmt.

ZIEVEEL.

Wat is 't hier vreeslijk vol! —deftadfchijntuitgeloopen! Ai kijk! een kousfenkraam!.. Wat zie ik hier verkoopen? Zie daar galanterij als in een' winkel flaan. Gindsch hoort men Broedertjes bij potten vol beflaan. Men kruipt met hóóp bij hóóp in wonderlijke tenten. Elk raast naar Broedertjes vol eiren zonder krenten. Zie! hoe men troepfche wijs voor 't fnerpend panhuis flaatj En van dit bruin gebak om fhïjd aan 't fmüilen gaat. Hier zakt het volk op een en hompelt door malkander. Die praat met buurman drok—diekalt weêrmet een'ander, De Broedertjes zijn klein, zegt een, die ze eetend nijpt, 't Komt dat de bakkerin die onbedenklijk knijpt.

Q 2 ik