is toegevoegd aan uw favorieten.

Lijst der gebruikelijkste zelfstandige naamwoorden, beteekend door hunne geslachten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MOE. MOF. M O a 33a oorfprong is parkmoêr verkort voor pariemoeder, dat Vondel heeft in den Tafelkrans voor G. Hulfc,bl. 366. II. Deel der Poëzije. En Frans de Haas, op de ramp van Liffabon. Zie ook Kiliaan. Moêr, voor moeras, houdt Ptf, O. maar moêr vöót droes* fem, en de moêr van een fchroef, V. Van dit moét dan komt het volgende woord MOERAS.]

MOERAS, O.* Het duiflere moeras, Vond. in Virg. VI. Boek der Eneade, en dus ook elders. Maar bij Hooft is 't V.; Door de moeras, in de Ned* Hift. bl. 8. [Doch Vondel houdt zich bij 't O. Ik werdt uit het moerafeh getogen , Gijsbregt van Amflel, I. Bedr. Ook Anton. Ged, bl. 259,

Maer blijft in het moeras henartïj

MOES, O. Dit blijkt uit het koppelwoöft. Üit het mengelmoes, Hooft in de Nederl. Hift. bl. 502, [Eer gij dit heete moes wilt proeven, Vondel Pafcha 111. Bedr.]

[MOETE, V. Zie MOED.]

MOEZEL, V. Om de Moezel en Ar ar f amen tè knoopen, Hooft in Tacit. bl. 229. De Moezel met haer appelvlechten, Vond. in den Rijnftroom. [Ook bij M. Stoke, opdeMuefele. B. Ill, r, 993. Fan der Muefele, B. I, r. 1183.] Wij ftellen op het voorbeelt der befte Schrijveren dit woord Vrouwel. met Moonen , ook Jordaen , Elv'e , Eems , Wezer, Schelde, Lnirc, Seine, Wael, Vecht, Eemy Maes, Merwe; maar volgen hem niet in den naerrt van tffel. [Tot welke uitzondering ik voor mij geen voldoende reden zie. Vergek echter da Voorrede §, 25. enz.]

[MOF, MOFFE, v. Ptf Doch van een man is 't M.]

MOGENHEIT,[mogentheit] V. GelijkdeGoddelijkê Majefleit in een ongenaekbaer licht gezeten is: zoo zit ook de wcrreltfclie Mogenheh , die haer licht uit Godt Y 2 fchept,