Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i* P R IJ.

k ?W» v- Df «BA» & j Vond.

„ Uraffcnnfc op zekeren graaf, Poëzij II. D. bl.

„ 217.

D^WÏ frÖ^^Ï. gefchapen (f°™»re, condLy Doch hy fcb.nthier twee beceekeniffenY aan dien worteluit-

Serkt S " beteekeni(Ien dienen te worden aft.

gemerkt, dewijl het wat anders is, dat men met woorden van dezen uitgang aanduidt, rfm w&« J«SÏÏw dingen ; wat anders, als men die gebruik «n e£ »/rfa^wïeT' in het^ientefcK^

vnorh 7" KHet n6r(le Sr|iPt plaats, wanneer/cAap bij

™waard^ beKekent de lening

tarPP3 2 derPnefleren, het Priejierjchap. Het ander!, fle en de PriSel 6 if kennen^ het Lichaam der Prie' «era, d Pneliera m het gemeen, de Prie/lerfclmp.

ze2r of1Jwn,0t/0gt0e,blj dS Vaakkunftenaaren vrij onben rLrlZ ■ 1 " van dezen uitgang een vaft geflacht hebden t\nf, Z'J danee"s Vr-dan w^r Onz. gevonden wor&n ? a"deren .Ho°g(ïrate". Moonen . L. ten Kate

ften blh'lcr '?lr,trentto tWijF: hct welk V0°raI u* luiten blijkt , die , niettegenftaande hij, naar züne eewo-

ne naaukeurigheid en doorzicht, het onderfcheid ithefn te

d e ÏSK ™J tba"S Vele woorderi °NZ- gébruiken, o^eefhn IV™^"'- rZ1u6 L D' bl- 399-. en daar toe ons opgeeft bij de ïrankdmtfchen Vr. Landfchap , bij de An-

II D hl Grfjc]WhIL D:blI98- bijde Hoogd.

i«fr' n -3 7" e"?- tetw,jl 00k Moonen bl. 7s. twee zeer

£ de Hr0u?hêofeft; «°°8&ate" ^ vXKtegeTrS en de Hr. Outhof, in de Voorrede van zijne Bijvoeefels on*

SS??' » Zul'en geven, dLr SeTdofd daarh

bevfnrnewiiW,i<;eHReSe'maatiawa/0^'^ 0D2er taal maar SnlVn/L e "'^ der Woorden thans ^ fchap , maar oulings in fchepe , oorfpronklijk Vr. zij. Hiervan fpreekt de Hr. A. Verwer, in zijne Jdea Hoofdd/ VIL wanneer hi van de uitgangen dom, fchap, heid, eertijds i^IS1 dus redenende voortgaat. 0«n« (*« tm^mtiS^ at:

enz. „ Regelmatig zijn die. Uirgangen Vr„ zelfs zoo, dat (om.

Sluiten