is toegevoegd aan uw favorieten.

De volksverdrukker gestraft, of Het leenrecht; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 DE VOLKSVERDRUKKER,

henrik, de zoon. Wat ben ik ongelukkig !

SOFIA.

Bedroef u niet. Wacht... . Men komt.

TIENDE TOONEEL.

sofia, geertruide, patrik.

patrik, Geertruide binnen leidende.

Kom.

sofia, naar Geertruide ylende. ö Hemel! myne vrindin!... hoe! zyt gy het!

ceertruide, haar omhelzende. Myne di chter! myne Sofia ! ik zie u weder! Nu kan de dood alleen ons fcheiden!

sofia.

Ach , myne moeder! myne vrindin! door wat wonderwerk ben ik in uwe armen ?

geertruide, op Patrik wyzende. Ziedaar den redder van my , van Dumon , en het gantfche gezin van Henrik: uw vrind alleen , helaas! blyft in handen van den Hertog.

sofia, fchielyk. Neen, neen, wy kunnen hem redden...

Op het onderaardsch gewelf wyzende. Vrindin! hy is hier, hier onder... ik heb hem gefproken!... ó Patrik! ik hoop op u alleen.

PA-