Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 3»

H 3; maurits, alt'005 zyne verwondering betomende. . Gy ze'f... gy wordt g kweld... Hem met de eerbiedigde gevoeligheid naderende. Verberg het my niet, gy hebt onaangenaamheden.

descartes.

Zeg dat men my die zoekt aan te doen ; maar ik verdraag die met geduld, fomtyds zelfs met vermaak; dit verwondert u? Zie eere moeder: hoe meer fmarte een kind by zyne geboorte haar veroorzaakt heeft, hoe meer zy het bemint en liefkoost. Eveneens is het met myne ontluikende wysbgeerte : hoe meer moeite ik heb om haar te grondvesten, hoe dierbaaref zy my wezen zal.

maurits.

Haar te grondvesten, zegt gy ? Bedenk toch dat in dit oogenblik alle Godgeleerden zich té^en u gewapend hebben.

descartes.

Wel, wat gaat my dit aan? N:ets kan my in myn* loop wederhouden, in myne ontwerpen die ik gevormd heb. Wat ook gebeure, ik zal alle de dwingelanden der reden beftryden ; en wanneer ik in deze groote loopbaan aan den eenen kant gevaaren, vervolgingen en misfehien de dood zie aan den anderen zie ik van verre de naderende nakomehngfenap, die myne gekwelde fchim toeroept: Uw lyden houdt op: ik do» uw recht!

MAÜ»

Sluiten