is toegevoegd aan uw favorieten.

De ridder Bayard, toneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSPEL 117

minnaar, myn achtingwaardige echtgenoot in uw aanzien doet.

(Zy tekent cn geeft het papier aan Bayard.) e a y a i! d neemt het papier, kuscht het zelve,

en geeft het aan Mevr. van Rendan te rug. Gelukkige dag! heerlyke , zalige dag! hoe weinig hoop had ik, u ooit te zien geboren worden!

Mevr. van rendan hare tranen willende inhouden. Helaas! hy gaat eindigen !

bayard.

ö Hy zal weder verfehynen! vaarwel, dcwyl het zyn

moet (.met verrukking') maar , myne teerbeminde-

laat ik aan myn tegenparty een wapen kunnen bieden machtiger dan myn degen een pand van uwe liefde... wat het ook zyn mag, wanneer het maar door

uw aangeraakt door u gedragen is geweest, cn

dan dan ben ik onoverwinnelyk!

Mevr. van rendan haar crippe voile afrukkende geeft ze aan Bayard. Zie daar nw Sjerp, haar treurige en akelige couleur zal u den toeftand van myn hart, gedurende het vrecslyk gevecht, dat gy om mynent wil gaat houden, af"ehilderen. (zy gaat naar de tafel, krygt haar porfrait en geeft het hem) En zie daar myn portrait' het zal u tot een fchild verflrekken, mag het u herrinnerén dat myn leven voortaan afhangt van de zorg, die gy dragen zult om het uwe te bewaren.

H 3 B A Y«