is toegevoegd aan uw favorieten.

Catherine, of De schoone pachtster; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 CATHERINE,

fterk genoeg om diergelyke dwaasheden te rechtvaardigen; en zy alleen is oorzaak van eene verandering, die elk bcfpeurd heeft... Ach, Hemel!

fierval, ftil. Ziedaar, een meisje dat my in 't geheel niet bemint. (Overluid.) Nog eens, lieve nicht! gy kunt gelyk hebben; doch ik zie niet welke redenen u nopen

elize.

Hoedanig zy ook zyn, mynheer! aarfcl niet om my te helpen: myne hand fchenk ik tot dien prys.

VIERDE TOONEEL.

elize, fierval, de marquizin, bonifacius.

bonifacius, zyn gefprek eindigende.

Ja, het is befloten. Dit landgoed zal ons verblyf zyn, onze geliefde woning : ik zal 'er myne dagen by u eindigen. Wat myn nicht betreft, zy mag te Parys gaan leven , zo het haar goed dunkt. Maar, onder ons gezegd , gelooft ge dat zy gelukkig zal zyn met dien losbol, dien Fierval? Het is een knappe jonge; maar ik wil een fchelm zyn, zo 'er ooit iets goeds van te maken is. (Hy befpeurtFierval.) Ha, vergeef, mynheer! ik zag u niet. fierval, groetende.

o ! Het is niets, mynheer! de gedachten zyn vry.

de marquizin.

Maar, broeder! zo het flechts mynheer Lusfan is, diefl gy in 't oog hebt, zyn uwe ontwerpen by voorraad mislukt; want, federt het voorval van de pachthoeve, gevoelt gy wel dat het onmogelyk is....

BO-